Digital Signage & Kiosk

Digital Signage

Digital Signage

Digital Signage สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยที่ออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดทุกสายตาที่พบเห็น

เพิ่มเติม

Kiosk

ตู้ประชาสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับระบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริการตนเองได้

เพิ่มเติม