DIGITAL SIGNAGE

ระบบบริหารและการจัดการข้อมูลของ Digital Signage ที่มีประสิทธิภาพรองรับข้อมูลแบบ Multimedia และสามารถควบคุมเครื่องเล่น Digital Signage ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย

MBOX Digi.Sign.CMS


Description


MBOX Digi.Sign.CMS (Multimedia Contents Management System) เป็นระบบบริหารงานและการจัดการข้อมูลส่วนกลาง และการบริหารและควบคุมการเล่นและตรวจสอบ (Monitoring) การเล่น หรือสถานะการเล่นของเครื่องลูกข่าย (MBOX Digi.Sign.PLAY) ในเครือข่าย ซึ่งเชื่อมต่อในรูปของ LAN (Local Area Network) และในรูปของ WAN (Wide Area Network) ผ่านโครงข่าย Internet และ/หรือ โครงข่าย Intranet ขององค์กร และสามารถกำหนดผังการเล่นล่วงหน้าได้ หรือการแสดงผลของเครื่องเล่น Digital Signage แต่ละเครื่องได้โดยอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดการเล่นของข้อมูลจากแหล่งของข้อมูลต่างๆ เช่นการแสดงผลจากการดึงข้อมูลจากแหล่งที่เก็บในตัวเครื่องเล่นเอง หรือการดึงข้อมูลจาก Internet และ/ หรือการแสดงสด (Live Streaming) เป็นต้น


Functions/ Features


 • บริหารและจัดการข้อมูลแบบ Multimedia ของ Digital Signage ซึ่งรวมถึงข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video), ภาพนิ่ง (Pictures), เสียง, และข้อความวิ่ง (Text Messages) เป็นต้น
 • บริหารและการจัดการ Template หรือรูปแบบของการแสดงผลของ Signage ได้หลายรูปแบบ พร้อมทั้งการกำหนดผังการใช้ Template ให้กับเครื่องเล่น Signage แต่ละเครื่องได้อย่างอิสระต่อกัน
 • กำหนดผังการเล่นของข้อมูลไว้ล่วงหน้าได้ให้กับเครื่องเล่น Signage แต่ละเครื่องในเครือข่ายให้สามารถเล่นเป็นอิสระต่อกัน โดยสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่ม (Group) ของเครื่องเล่น Digital Signage และ/ หรือแบ่งย่อยเป็น Sub Group ของการเล่นได้
 • มีลักษณะการทำงานแบบ High Availability จึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องเล่น หรือโครงข่ายที่มีปัญหา (Network Downtime) เครื่องเล่นก็ยังสามารถแสดงผลการเล่นต่อไปได้
 • รับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้ทั้งแบบ Online และแบบ Batch โดยสามารถกำหนดเวลาการทำงานให้เครื่อง Upload ข้อมูลไปยังเครื่องเล่นแต่ละเครื่อง
 • การตรวจสอบสถานะของเครื่องเล่น Signage ในโครงข่ายแบบ Online และสามารถควบคุมการทำงาน
 • มีระบบการลงทะเบียนของเครื่องเล่น Signage ในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
 • สามารถแจ้งเตือนสภาพปัญหาของเครื่องเล่นในเครือข่ายไปยังผู้รับผิดชอบได้ผ่านทาง eMail โดยสามารถกำหนดระดับความร้ายแรงของปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบ
 • การเชื่อมต่อข้อมูลอื่นๆ เช่นการเชื่อมต่อระบบบัตรคิว (MBOX Digi.Sign.QUEUE) หรือระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (MBOX Digi.Sign.FOREX) สำหรับธุรกิจธนาคาร หรือระบบ GPS (Global Positioning System) ในธุรกิจการขนส่งมวลชน เป็นต้น
 • รองรับระบบรายงานได้ครอบคลุมตามที่ต้องการ และสามารถออกรายงานได้ในรูปแบบ HTML, CSV, PDF และ Excel File เป็นต้น

Specification


 • ฐานข้อมูล MySQL DBMS
 • รองรับเครื่องเล่น Signage ได้มากกว่า 1000 เครื่องในเครือข่ายเดียวกัน
 • รองรับการส่งข้อมูลในเครือข่ายแบบ HTTP/ HTTPS
 • รับ-ส่งข้อมูลในเครือข่ายได้ทั้งแบบ Online และกำหนดเวลาส่งแบบ Batch

MBOX Digi.Sign.DESIGN


Description


สำหรับนักออกแบบการแสดงผล Digital Signage บนจอ Monitor หรือจอ TV ซึ่ง MBOX Digi.Sing.DESIGN นั้นได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับ Designer สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญหรือ ความรู้คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ โดยผู้ออกแบบสามารถสร้าง Template ได้ด้วยตนเอง หรือจะใช้ Template ที่มีพร้อมสามารถกำหนดแบ่งพื้นที่บนจอ Monitor เป็นส่วนๆ ตามต้องการ เช่นกำหนดพื้นที่สำหรับการแสดงผล Video, ภาพนิ่ง, ข้อความวิ่ง, นาฬิกา และ Logo ขององค์กร อีกทั้งสามารถสร้าง Background ได้ตามต้องการ หลังจากนั้นผู้ออกแบบสามารถกำหนดแหล่งเก็บของข้อมูลและกำหนดความถี่ในการแสดงผลของข้อมูลได้


Functions/ Features


 • การออกแบบ Template สามารถออกแบบภาพ Background ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร ซึ่งรวมถึง Logo ขององค์การ และกำหนด Zone การแสงดผลด้วยการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ขึ้นมาแสดงผล
 • กำหนดผังรายการเล่น หรือการแสดงผล รวมถึงความถี่ของการข้อมูลในการแสดงผล
 • รองรับการแสดงผลออกเป็น Layer เช่น Layer ของ Background, Layer ของการแสดงผล Video และภาพนิ่ง และ Layer ในส่วนของการแสดงผลของข้อความวิ่ง (Text Messaging)
 • Layer ในส่วนของ Background สามารถวางทับบนส่วนของ Video Layer เพื่อสร้างความประทับใจให้กับพบเห็น
 • รองรับ Font ได้หลากหลาย
 • รองรับการแสดงผลภาพนิ่ง (Pictures) โดยกำหนด Effect และ Transition ของการเล่นได้หลากหลาย
 • สามารถกำหนดการดึงข้อมูลเพื่อการแสดงผลได้จากแหล่งต่างๆ เช่น จาก Internal Storage, จาก Internet เช่น RSS Feed หรือข้อมูลราคาน้ำมัน, จากกล้อง Video Cam ของ Live Streaming, จากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และ/ หรือจากระบบบัตรคิว เป็นต้น
 • Interface กับ Social Media เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น
 • รองรับการส่งข้อมูลไปยังเครื่องเล่นผ่านโครงข่าย LAN (Local Area Network), และผ่าน USB Flash Drive
 • สามารถ Preview ของการแสดงของ Template นั้นๆ

Specification


 • รองรับการทำงานบน MicroSoft Window 7 ขึ้นไป
 • Support Protocols : HTTP, HTTPS, Real-Time Transport Protocol (RTP), Over Real Time Streaming Protocol (RTSP), และ Network Time Protocol (NTP)
 • Video Format : Mpeg 4 (H.264), Mpeg Transport Streaming, WMV, และ FLV
 • Audio Format : WAV, MP3, และ FLAC
 • Picture Format : BMP, JPEG, GIF และ PNG

MBOX Digi.Sign.PLAY:MODYIM2


Description


MBOX Digi.Sign.PLAY รุ่น MODYIM (มดยิ้ม) 200 Series เป็นเครื่องเล่น Digital Signage ที่ดีที่สุด เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กเท่ากับบัตรเครดิต แต่มีพลังมหาศาล สามารถประมวลผลภาพและเสียงในรูปของ Multimedia Files ให้คุณภาพระดับ Full HD โดยเฉพะ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ทันสมัย


Functions/ Features


 • ออกแบบให้เหมาะสมกับการประมวลผลแบบสื่อผสม หรือ Multimedia โดยเฉพาะ บนแผลงวงจรขนาดเล็กเท่าบัตรเครดิตมีหน่วยประมวลผลหลัก (CPU) สำหรับการประมวลผลทั่วไป และมี GPU สำหรับการประมวลผล Multimedia โดยเฉพาะ
 • สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Standalone Multimedia Player และ/ หรือ Network Multimedia Player จึงสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline
 • มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา กินไฟน้อย สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง
 • มีหน่วยบันทึกข้อมูลภายในตัวเครื่องขนาด 16GB, 32GB, 64GB และ 128GB ให้เลือกตามความเหมาะสม
 • สามารถดึงข้อมูลจากแหล่งเก็บข้อมูลมาแสดงผล เช่นที่เก็บอยู่ใน Internal Storage/ ใน Server/ Internet/ Cloud เป็นต้น หรือในอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ เช่น TV/ CCTV/ Live Video Camera/ GPS (Global Positioning System) และ/หรือระบบอื่นๆ เช่น ระบบบัตรคิว/ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เป็นต้น

 • สามารถแสดงผลบนจอ Monitor/ TV ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
 • มีระบบการเล่นตามผังรายการ (Playlist) ตามที่กำหนดตามตารางไว้ล่วงหน้า
 • การ Upload ข้อมูลหรือ Template หรือผังรายการเล่นไปยังเครื่องเล่น หรือบันทึกลงในหน่วยความจำของเครื่องสามารถกระทำผ่าน USB Drive หรือผ่านการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย LAN หรือ WAN
 • สามารถปรับปรุงขนาดของ Files เพื่อการแสดงผลโดยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับความละเอียดของจอภาพ (Monitor/ TV)

Specification


 • Internal Storage ขนาด 16GB, 32GB, 64GB และ 128GB ให้เลือก
 • 1 x HDMI and Composite Video (Video and Audio) Port
 • 1 x Stereo Port
 • 4 x USB Ports
 • 1 x 10/100 Ethernet Port
 • Built-in MBOX Linux Embedded Operating System
 • Support Protocols : HTTP, HTTPS, Real-Time Transport Protocol (RTP), Over Real Time Streaming Protocol (RTSP), และ Network Time Protocol (NTP)
 • Audio Format : WAV, MP3, และ FLAC
 • Picture Format : BMP, JPEG, GIF และ PNG
 • Power Supply : 5.25 VDC 1 Amp with Adapter
 • Size 7.0 x 11.20 x 3.50 cm.