กลุ่มผลิตภัณฑ์ Digital Library

MBOX Digi.Lib

ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบ Multimedia Learning Contents

เพิ่มเติม

MBOX Digi.Lib App

Mobile Application เพิ่มขีดจำกัดของการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

เพิ่มเติม

MBOX Digi.Lib Networking

โครงข่าย WIFI ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อรองรับอุปกรณ์ไร้สาย

เพิ่มเติม